Είστε εδώ

  1. Γενικά

Διοικητική Οργάνωση

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Όργανα του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, Το Συμβούλιο του Τμήματος και οι τομείς.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των μελών Ε.Π. του Τμήματος.
 
Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπεύθυνους Τομέων του Τμήματος και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στις περιπτώσεις συζήτησης θεμάτων που αφορούν στο Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) μετέχει και ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.).
 
Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν τρεις (3) Τομείς:
  • Τομέας Υποδομής και Υπολογιστών 
  • Τομέας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
  • Τομέας Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων