Σχετικά με δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών σε εξετάσεις εργ/κού μαθήματος

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από grammateia στις .

                                        Σχετικά με δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών σε εξετάσεις  εργ/κού   μαθήματος

                    ( σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  243/07-03-2023 ) ισχύουν τα παρακάτω:

O φοιτητής/τρια    του  Π.Σ.   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  του πρώην   ΤΕΙ  Στερεάς Ελλάδας,  έχει  παρακολουθήσει επαρκώς κατά τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών , το εργαστηριακό μέρος  μαθήματος,  αλλά δεν έχει κατατεθεί στη γραμματεία του προγράμματος σπουδών, παρουσιολόγιο  των φοιτητών για το εργαστήριο του συγκεκριμένου μαθήματος κατά το έτος  παρακολούθησης  από το οποίο να μπορεί να αποδειχθεί η επαρκής παρακολούθηση του εργαστηρίου, να επιτρέπεται  η συμμετοχή του φοιτητή στην  τελική  εξέταση  του εργαστηρίου.

              Για την βεβαίωση των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή  για επαρκή  παρακολούθηση του εργ/ρίου  και το εξάμηνο παρακολούθησής  του καθώς και το ονοματεπώνυμο του τότε διδάσκοντος  και
  2. Βεβαίωση  της γραμματείας του ΠΣ   ότι δεν υπάρχει κατατεθειμένο στο αρχείο της  γραμματείας του προγράμματος σπουδών, το παρουσιολόγιο των φοιτητών για το εργαστηριακό  μέρος του ως άνω μαθήματος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο.

 

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία: