Είστε εδώ

  1. Φοιτητικά

Φοιτητική Μέριμνα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. χορηγούνται βιβλία και διδακτικές σημειώσεις δωρεάν, υποτροφίες με κριτήριο την επίδοση στις σπουδές τους σε συνδυασμό με την οικονομική τους κατάσταση. Επίσης παρέχονται, εφ΄ όσον συντρέχουν προϋποθέσεις σίτιση, στέγαση, δάνεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σίτιση

Κάθε  φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση κάρτας σίτισης. Οι υπηρεσίες σίτισης παρέχονται από τη λέσχη με την οποία είναι συμβεβλημένο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Για τη χορήγηση της κάρτας σίτισης είναι απαραίτητο οι φοιτητές εντός του προκαθορισμένου χρόνου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο φοιτητικής Μέριμνας.

Στέγαση

Οι φοιτητές στεγάζονται σε σπίτια ή διαμερίσματα δικής τους επιλογής.  Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την επιδότηση ενοικίου θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο φοιτητικής Μέριμνας μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο.

Ακαδημαϊκη Ταυτότητα - Φοιτητικό Εισιτήριο

Το φοιτητικό εισιτήριο δίδεται σε όλους τους φοιτητές αμέσως μετά την εγγραφή τους. Η ταυτότητα ισχύει για όλο το ακαδημαϊκό έτος με μειωμένο εισιτήριο.

Δεν δικαιούνται φοιτητικό εισιτήριο όσοι φοιτητέςενεγράφησαν στο τμήμα ύστερα από κατακτήτριες εξετάσεις. 

Οι φοιτητικές ταυτότητες ισχύουν για όλο το ακαδημαϊκό έτος, ενώ δεν χρειάζεται ειδική θεώρηση για τους θερινούς μήνες.

Δάνεια

Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών που παρέχονται σε φοιτητές. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Κρατικές Υποτροφίες και Δάνεια (Ι.Κ.Υ.)

  • Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών